Υπηρεσίες Φωτοτυπικού Κέντρου

Φωτοτύπηση-Βιβλιοδεσίες –Πλαστικοποιήσεις. Διπλωματικές εργασίες. Μικρές εκδόσεις. Παρουσιάσεις. Scanning, Λύσεις γραφείου για επαγγελματίες. Δακτυλογραφήσεις. Κατάλογοι. Εκτύπωση σχεδίων. Επαγγελματικά βιβλία. Θερμοκόλληση. Περιμετρική βιβλιοδεσία. Σπιράλ. Ημερολόγια. Λογιστικά έντυπα.

divider_1    

   

image_1

Φωτοτυπίες

Έγχρωμες-Α/Μ  γρήγορα, υπεύθυνα, οικονομικά

image_2

Εκτυπώσεις

Μπλοκ, συνταγολόγια, σημειωματάρια συνεδρίων, κατάλογοι προϊόντων κ.ά.

image_3

Εκτυπώσεις plotter

Εκτυπώσεις σχεδίων, αφισών, παρουσιάσεων, συνεδρίων κ.ά.